Visie

Commutatio ontwikkelt  producten en verleent diensten die zich op het snijvlak van bedrijven en hoger onderwijs begeven en ingezet worden om te verbeteren of te excelleren.
Commutatio is de spin in het web doordat er doorgeschakeld kan worden naar netwerkpartners om de klant te kunnen bedienen.