Bedrijfsjuridisch advies

Commutatio werkt volgens het principe dat: “ de structuur volgt de strategie”. Om de juiste rechtsvorm te bepalen wordt altijd eerst onderzocht wat de ondernemer of de organisatie nu wil én in de toekomst. Er wordt gecheckt hoe de organisatie er uit ziet, of uit zal gaan zien.  Of er bijvoorbeeld vanwege marketingtechnische aspecten een logische keuze is voor een rechtsvorm en of deze keuze weer matcht met de aansprakelijkheid, de fiscaliteit, de continuïteit, sociale zekerheidsaspecten etc. Commutatio geeft een economisch juridisch advies, nooit alleen vanuit het juridische perspectief. Er wordt in scenario’s gedacht waar een keuze uit kan worden gemaakt. Het betreft echter altijd een integrale aanpak vanuit strategisch juridisch management (personeel, marketing, financieel, productie en strategie) in combinatie met Governance, Risicomanagement en Compliance.

Economische juridische audit

Commutatio kan een economische juridische audit verzorgen op de volgende managementgebieden:

Strategisch-, personeels-, financieel-, productie- en marketingmanagement. Commutatio werkt vanuit de pro-active managerial law methode. Dit houdt onder meer in dat deze methodiek kan worden gebruikt,  niet alleen om risico’s te detecteren,  maar ook om concurrentievoordeel te behalen.