Compliance

Compliance is het voldoen aan wetten, regels en voorschriften vanuit een extern kader en regels en voorschriften vanuit een intern kader zoals bedrijfs- of gedragscodes. Vanuit deze laatste wordt vaak de integriteit van een organisatie bewaakt. De vraag is hoe compliant wil een organisatie zijn, welke risico’s wil een organisatie wel of niet lopen.  Wil de organisatie voldoen aan bijvoorbeeld branchecode als bedrijfscode of een eigen bedrijfs- of gedragscode maken. Hoe wordt er toegezien op naleving? Commutatio kan ondersteunen om met betrekking tot deze vraagstukken keuzes te maken. Bij compliance komt ook de samenhang met Governance en Risicomanagement naar voren met daarbij bedrijfsethiek als ondersteunend aspect.