Consequenties nieuwe regels arbeidsrecht voor personeelsbeleid.

De regelgeving van de nieuwe wet Werk en Zekerheid, waarvan een deel ingaat op 1 juli 2014 en een deel op 1 juli 2015, brengt een aantal substantiële veranderingen met zich mee op het gebied van onder andere:

  • Tijdelijke contracten
  • Oproepkrachten
  • Ontslagrecht
  • Scholingsplicht
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Transitievergoeding 

Deze regelgeving bepaalt voor een heel groot deel de randvoorwaarden van het strategisch  personeelsbeleid en -management. Is de huidige strategie van het strategisch personeelsbeleid van de organisatie nog wel toe te passen in het licht van deze nieuwe regels? Hoe kan de flexibiliteit van het personeelsmanagement nu het beste worden vormgegeven? Wat betekenen deze regels voor het opleidingsbeleid? Hoe kan alles goed worden weggezet in een HRM-cyclus?

In een workshop van een dagdeel worden kaders geboden om niet alleen op de hoogte te raken van de veranderingen maar ook hoe er een vertaalslag kan worden gemaakt naar het strategisch personeelsbeleid.