Morele Dilemmaspel en morele besluitvorming

Morele Dilemmaspel

Een moreel dilemma is een bijzondere kwestie van kiezen. Het gaat niet om een alledaagse of technische keuze, maar om een keuze tussen conflicterende waarden. Je hebt redenen om A te doen, maar ook redenen om B te doen en je kunt ze niet tegelijk doen omdat de achterliggende waarden elkaar uitsluiten. Of je nu A, B, C of D kiest, je krijgt altijd te maken met negatieve gevolgen. Een moreel dilemma is een waardenconflict en een waardenconflict valt niet op te lossen. In het kiezen van de ene waarde boven de andere waarde komt tot uitdrukking welke waarde je werkelijk vooropstelt. Je laat je kennen. Adviezen kunnen soms helpen, maar uiteindelijk is het jouw persoonlijke keuze die demonstreert waar je voor staat, aldus van Es in “Professionele ethiek”.

Het proces van morele besluitvorming komt in alle organisaties en professies voor .

Het morele dilemmaspel heeft het doel om via dilemma’s en in een spelvorm bewustwording te vergroten als het gaat om ethische normen en waarden. Daarbij draait het om de vraag bij de deelnemers: “Waar ligt jouw grens? Hoe ga jij om met ethische vraagstukken in jouw werkomgeving? Waar sta jij voor?”

Het morele dilemmaspel leent zich uitstekend om je op een aansprekende wijze met collega’s/deelnemers te buigen over (eigen) ethische vraagstukken. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van kennisoverdracht van het morele besluitvormingsmodel. Het morele besluitvormingsmodel maakt je bewust hoe je tot besluiten komt en ook waar je dus meer aandacht aan zou willen besteden.

spel