SWOT-analyse (learning on the job)

Een analyse op sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) kan op verschillende wijzen worden ingestoken.  Met verschillende methodieken en modellen en tevens op verschillende aggregatieniveaus is een SWOT-analyse toepasbaar. Denk hierbij aan individueel tot op corporate niveau, van een afdeling tot een businessplan. Door met een relevante, praktijkgerichte opdracht te gaan werken, kan er kennis worden overgedragen ten aanzien van de verschillende methodieken en modellen. Daarbij is er na afloop van de workshop ook een daadwerkelijke SWOT-analyse gemaakt die kan worden gebruikt in de organisatie. Door de kennisoverdracht kan de organisatie voor andere vraagstukken zelf met een SWOT-analyse aan de slag. De SWOT-analyse kan ook een juridische invalshoek krijgen.