Home

Elke organisatie, groot of klein, heeft te maken met Strategisch Juridisch Management. In elke fase waarin een organisatie verkeert komen strategische juridische vraagstukken aan de orde. Of het nu gaat om start up, groei, reorganisatie, fusie of andere verandertrajecten. Op het gebied van economische, organisatorische en juridische randvoorwaarden kunnen in de verschillende fases opnieuw keuzes worden gemaakt. Belangrijk is om vanuit die drie disciplines de vraagstukken integraal te benaderen. Daarbij is risico- management onontbeerlijk, niet alleen om risico´s in kaart te brengen en die te gaan beheersen, vermijden, uitbesteden of accepteren maar ook om juist kansen te grijpen.

Via onder andere de pro-active managerial law methode kan Commutatio  hierin ondersteunen. Dit kan door middel van onder andere adviestrajecten en workshops op maat. 

Hoe het werkt