Commutatio

Vaak wordt gezegd dat de enige constante factor de verandering is. Immers, de wereld om ons heen verandert voortdurend en als organisatie zul je daarop willen anticiperen om de aansluiting met de omgeving te houden. Veranderingsprocessen in organisaties kunnen soms klein zijn maar soms ook veelomvattend. Het heeft echter altijd aandacht nodig om de mensen en de organisatie hier goed in te begeleiden en uit te rusten.

Commutatio is latijn en betekent de verandering. Het beeldlogo, de driehoeken, zijn delta’s wat tevens staat voor de verandering.  De verspringing  van delta’s geeft dynamiek weer. De kleuren rood, blauw en groen refereren naar het structogram waar wordt gewerkt met de drie lagen van het brein. Commutatio is in 2002 opgericht door mr Heleen van Balen.

De kracht van Commutatio zit mede in het feit een Netwerkorganisatie te zijn. Verschillende kennis- en ervaringsgebieden worden door verschillende partners in het netwerk ingevuld of indien nodig geconsulteerd

Mr. Heleen van Balen studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarvoor HEAO-EJ aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast volgde zij de postdoctorale opleiding Verandermanagement en verschillende cursussen en trainingen op het gebied van management, ethiek en onderzoek. Heleen heeft 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt als adviseur en manager. Vervolgens heeft zij 8 jaar in directiefuncties gewerkt bij de Hanzehogeschool Groningen, als laatste als Dean van het Instituut voor Bedrijfskunde. Ook heeft zij met anderen stichting Adcom opgericht welke is gefuseerd met Stichting Strategisch Ondernemerschap. Van daaruit heeft zij bemiddelingen verricht voor commissarissen in het MKB en ca. 40 matches tot stand gebracht. Zij voert opdrachten uit in het kader van Strategisch Juridisch management, Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC). Tevens is zij hogeschooldocent in de specialisatie GRC bij het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen, docent/afstudeeerbegeleider  GRC en bedrijfsrecht bij posthbo bedrijfskunde, projectmanagement en de master Leiderschap. Ook met betrekking tot opleidings- en loopbaanadvies wordt zij regelmatig geconsulteerd.

In 2018 heeft Heleen de opleiding gevolgd voor trainer Structogram en Triogram. Heleen heeft de autorisatie succesvol doorlopen en is daarmee gerechtigd Structogram training 1 en Structogram training 2 (Triogram) uit te voeren met gebruikmaking van de leermiddelen van de Biostructuur Analyse. Een persoonlijkheidsanalyse op basis van  neurofysiologie waar jaren wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. Het Structogram en Triogram worden in 22 landen gebruikt. In combinatie met verandermanagement, waar gedrag vaak de kern is, past Heleen de trainingen toe in organisaties als wel geïntegreerd in de curricula van haar opleidingen.

Van 2009 tot 2016 heeft Heleen van Balen samen met Praktikos de ontwikkeling van de post HBO opleidingen op gebied van Beschermingsbewind en Schuldhulpverlening gestart en uitgevoerd. Dat heeft zich door ontwikkeld tot het Instituut van Financiële Zorgverlening (IFZ) en is geaccrediteerd. Heleen was directeur van het IFZ en docent bedrijfsethiek. 

Heden is Heleen directeur/mede-oprichter van Frijlande instituut voor Privacymanagent (www.frijlande.nl)  en bij Triple Plus Opleidingen.

Daarnaast is Heleen  lid van Raad van Toezicht van de RUG, voorzitter van het Giraffa Netwerk van ZorgpleinNoord,  plv. voorzitter van de Commercieele Club Groningen www.commercieeleclubgroningen.nl  en bestuurslid bij het Behouden Huys. www.behoudenhuys.nl