Workshops

Op de diverse kennisgebieden waarin Commutatio is gespecialiseerd kan, mede via het netwerk, maatwerk worden aangeboden.  Daarnaast zijn de volgende workshops ontwikkeld: