Governance, Risicomanagement en Compliance

De laatste tijd komen op veel agenda´s van zowel profit- als nonprofit organisaties,  punten als Risicomanagement, Governance en Compliance (GRC) voor.  Actuele begrippen die worden gebruikt zonder dat het soms duidelijk is wat dat allemaal betekent in de praktijk. Begrippen die soms los van elkaar lijken te staan in de organisatie. En als de samenhang tussen GRC ontbreekt ontstaan vaak verschillende beheersraamwerken. Raamwerken die elkaar niet aanvullen maar onnodig overlappen.  Een goed geïntegreerd GRC raamwerk voorkomt dat de interne beheersing “doorschiet” en dat het middel groter wordt dan waar het doel om vraagt. Het doel is uiteindelijk  “in control” zijn van de organisatie.

Deze actuele en compacte workshop richt zich op verschillende elementen binnen GRC, waarbij een integrale benadering centraal staat. De opzet is zo gekozen dat de deelnemers kunnen ervaren wat de begrippen GRC inhouden. Tevens komt aan bod wat de essentie van control in de dagelijkse praktijk kan betekenen voor hun eigen organisatie. Theorie en praktijk worden voortdurend afgewisseld.  Er wordt inzicht gegeven in organisatie brede GRC. Met een eenduidige strategie voor GRC bereikt de organisatie een goede reputatie, effectieve risicobeheersing, verbetering maar ook integrale afstemming van bedrijfsprocessen en optimale samenwerking binnen de organisatie.

Door middel van interactie en een kort vooronderzoek wordt de eigen organisatie betrokken in de workshop. Waar staat de organisatie nu inzake GRC? Waar wil de organisatie naar toe? Wat kan de organisatie gebruiken? Hoe kan de samenhang van de systemen worden bevorderd? Kortom: hoe komt de organisatie in control?

Natuurlijk heeft de workshop behalve kennis- en ervaringsoverdracht ook het neveneffect dat er een verbreding van het netwerk plaats vindt!

Docenten: mr. Marion Busscher en mr. Heleen van Balen en  2 gastsprekers.