Ondernemingsplan / Strategisch beleidsplan

Voor bedrijven en organisaties is strategisch juridisch management van belang. Er kunnen verschillende producten onder deze term worden gebracht, zoals ondernemings- of strategische plannen.  Deze plannen zijn belangrijk om de koers van een organisatie te bepalen en vast te leggen. Dit is mogelijk door middel van verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld onderzoek, brainstormsessies en analyses. Hierbij wordt gebruik gemaakt  van erkende bedrijfskundige modellen om het proces van totstandkoming van de plannen vorm te geven. Het doorlopen van het proces is minstens zo belangrijk als het uiteindelijk vastleggen van de uitkomsten van deze strategische exercitie. Er wordt op een gestructureerde wijze stilgestaan bij het nemen van strategische beslissingen. De missie, visie en strategie zijn de focus waarbij onderling draagvlak wordt gecreëerd in de organisatie om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Commutatio maakt hierbij gebruik van een beproefd concept, wat flexibel kan worden ingezet,  om maatwerk te bieden als antwoord op de vraag van de organisatie.