Risicomanagement

Commutatio werkt met verschillende risicomanagementsystemen zoals Coso (ERM), ISO 31000, Risman. Daarnaast heeft Commutatio een eigen concept waarin verschillende bedrijfskundige modellen via een stappenplan een plek krijgen. Het gaat hierbij om een audit, risicoanalyse, risicomatrix, risk appetite, 4 T’s, beheersmaatregelen, prioritering via Eisenhouwermodel en tenslotte een actieplan.  Uiteraard ligt hier ook de integrale aanpak aan ten grondslag en wordt er maatwerk verricht.